צוות
המנקים
שלנו

מנקים של Bonshine

ועוד הרבה אחרים...

bonshine-cleaner-01.jpg

ליז

Bonshine-cleaner-02.jpg

מריה

Bonshine-cleaner-03.jpg

שרה

Bonshine-cleaner-04.jpg

מריה

Bonshine-cleaner-05.jpg

מארק

We hand-pick our staff and employ only those who demonstrate diligence and responsibility at work as well as display a willingness to further improve their skills.אנחנו בוחרים את המנקים שלנו בקפדנות רבה ולוקחים לעבוד רק אנשים חריצים ואחראים בעבודה שתמיד שואפים לפתח את מיומנותם.